МҮОНТР-ын “Нээлттэй хэлэлцүүлэг”
2015.05.22

Сонгуулийн хууль дахь эмэгтэйчүүдийн босго...

МҮОНТР-ын “Нээлттэй хэлэлцүүлэг”- т УИХ-ын гишүүн Р.Бурмаа, УИХ-ын гишүүн О.Содбилэг, УИХ-ын гишүүн Х.Болорчулуун, нарын хүмүүс оролцлоо.

Энэ удаагийн хэлэлцүүлэгт Сонгуулийн хууль дахь эмэгтэйчүүдийн босго сэдвээр ярилцана. Өнөөдөр Сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг УИХ-д ажиллаж байгаа. УИХ-д хараахан өргөн бариагүй байгаа.

Мэдээж бүхэлдээ дөрвөн хуулийг нэгтгэж байгаа нэгдсэн хуулийг ярихад цаг хүрэлцэхгүй. Өнөөдрийн байдлаар сонгуулийг хэрхэн ойлгомжтой болгох вэ энэ хуулиар ямар процессийг тусгаж өгснөөр хүмүүсийн сонгуулиас үл сэтгэл ханамжтай байгаа асуудлыг цэгцлэх вэ тэр дундаа эмэгтэйчүүдийг квотыг хэрхэн нэмэгдүүлэх  энэ сэдвээр ярилцах болно.

Дэлгэрэнгүйг бичлэгээс үзнэ үү ?