Хууль Төлөв
1.

Боловсролын ерөнхий хууль

2.

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай

3.

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Прокурорын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

4.

Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт нөхөн сонгууль товлон зарлах, санал авах өдрийг тогтоох тухай

5.

Хүмүүнлэг боловсролыг дэмжих тухай

6.

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай

7.

Төрийн аудитын тухай хууль

8.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай

9.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай

10.

Улсын Их Хурлын 2019 -2024 оны Стратеги төлөвлөгөөг батлах тухай

11.

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай

12.

Эрүүгийн хууль

13.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

14.

Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах тухай

15.

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

16.

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны Дэгийн тухай

17.

Төрийн албаны тухай

18.

Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай

19.

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай

20.

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

21.

Монгол Улсын урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал

22.

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

23.

Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай

24.

Малчны тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хууль

25.

Ойн тухай хууль

26.

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль

27.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай