Раднаасэд

Ш.Раднаасэд

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

1997
1998
Монгол улсын их сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төсгөв
Хууль зүйн яамны Эрх зүйн шинэтгэлийн стратегийн удирдлага, нэгдсэн төлөвлөлтийн газарт мэргэжилтэн
1999
2000
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хуулийн хэлтэст шинжээч, референт
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга
2008
2009
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хуулийн бодлогын зөвлөх
2010
Монгол ардын намын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын хуулийн бодлогын зөвлөх
2011
Монгол ардын намын Намын байгуулалтын хэлтсийн дарга
2012
Монгол ардын намын Удирдах зөвлөлийн хэрэг эрхлэх газрын дарга
2013
2014
Улсын Их Хурал дахь Монгол ардын намын бүлгийн ажлын албаны дарга
2015
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
Хууль зүйн байнгын хорооны дарга
2017
2018
2019
2020
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр дахин сонгогдов
2021
2022
2023
2024
2025

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн
2 Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газар Дарга
3 Монгол Ардын нам Ерөнхий нарийн бичгийн даргын зөвлөх, хэлтсийн дарга, ХЭГ-ын дарга
4 Авилгалтай Тэмцэх Газар Хэлтсийн дарга
5 ЗГХЭГ Шинжээч, референ
6 Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар Хуулийн бодлогын зөвлө
7 Хууль Зүйн Яам Стратеги төлөвлөлтийн газар мэргэжилтэн