Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 10 жилийн 1 дүгээр дунд сургууль Сүхбаатар аймаг
2 Улаанбаатарын Их сургууль Монгол
3 Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль Монгол Магистр

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 ШУТИС-ийн Сүхбаатар аймаг дахь Технологийн сургууль Математикийн багш, компьютерийн ухааны секторын эрхлэгч
2 Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын тамгын газар Засаг даргын зөвлөх
3 Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам МААБХЗГ-ын дарга
4 Зам тээврийн хөгжлийн яам ТЗУХЭЗГ-ын дарга
5 Ардчилсан Нам Намын Хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга, намын байгуулалтын газрын дарга
6 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн