Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Сэлэнгэ аймгийн “Сэлэнгэ тариа” ХХК Захирал
2 “Тариан цацал” ХХК Захирал
3 Гаалийн ерөнхий газар Дотоод аудит, мониторин-гийн газрын дарга
4 Гаалийн ерөнхий газар Буянт-Ухаа дахь гаалийн газрын орлогч дарга
5 Баян-Өлгий аймаг НАМЗХ-ны дарга
6 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын 10 жилийн дунд сургууль Сэлэнгэ
2 “Отгонтэнгэр” дээд сургууль Монгол Бакалавр