Хууль Төлөв
1.

Нийгмийн даатгалын тухай

2.

Түр хороо байгуулах тухай

3.

Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай

4.

Эрүүгийн хууль

5.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

6.

Үндэсний баяр наадмын тухай

7.

Статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

8.

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

9.

Хүнсний тухай хууль

10.

Компанийн тухай хууль