Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (ЖДҮ зориулалтаар импортлож буй тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг татвараас чөлөөлөх хугацааг сунгах тухай)
Өргөн барьсан: 2016-12-22
Хуулийн хэрэгжих хугацааг сунгах төслийг өргөн барилаа

Байр суурь

Бусад