http 41

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.10.07

Л.Мөнхбаатар: Орон нутгийн хөгжлийн гол шийдэл нь жижиг дунд болон өрхийн үйлдвэрлэл

ШИНЭ МЭДЭЭ