http 41

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.10.04
Орон нутгийн хөгжил

“Хөдөөгийн шийдэл” Хөвсгөл аймгаас бэлтгэв

УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатар: 

Хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа иргэдийнхээ аж амьдралыг сайжруулах, төрийн үйлчилгээг үр дүнтэй хүргэх шийдэл чухал байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ