http 41

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Хөвсгөл аймагт шинэ ахуйн үйлчилгээний төвтэй болно
2020.11.17
Орон нутгийн хөгжил

Хөвсгөл аймагт шинэ ахуйн үйлчилгээний төвтэй болно

УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатар Монгол Улсын 2021 оны төсвийн санхүүжилтээр Хөвсгөл аймагт шинээр ахуйн үйлчилгээний төв бариулахаар болсон байна.

Иргэдэд чанартай, стандартын шаардлагад нийцсэн ахуйн үйлчилгээг үзүүлэх, иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг хөгжүүлэх зорилгоор “ШИНЭ АХУЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ”-ийг Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар барихаар Монгол Улсын 2021 оны төсөвт тусгууллаа.

ШИНЭ МЭДЭЭ