"MEDLE” анхны цахим сургуулийн багш нарт компьютер гардуулав
2022.12.21
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

"MEDLE” анхны цахим сургуулийн багш нарт компьютер гардуулав

“Medle” анхны цахим сургуулийн багш нарт компьютер, тоног төхөөрөмж гардуулан өглөө. Хүүхэд бүрд чанартай боловсролыг тэгш, хүртээмжтэй олгох зорилготой цахим сургуулийн багш нар ийнхүү хичээлийн хэрэглэгдэхүүн болох компьютер, тоног төхөөрөмжөөр хангагдлаа.

Өнөөдрийн байдлаар цахим сургуульд 21 аймаг, 9 дүүрэг 499 сургуулийн 10 дугаар ангийн 10 мянга гаруй сурагч суралцаж байна. Нийт 148 багш 16 судлагдахууныг зааж байна.

Цаашид 10-12 дугаар ангийн сурагчдыг бүрэн хамруулахын зэрэгцээ хилийн чанадад амьдарч буй Монгол хүүхдүүдэд “Монгол хэл, соёлын хөтөлбөр”-ийг цахим сургалтаар эзэмшүүлж, ерөнхий боловсролын гэрчилгээ, үнэмлэхийг дүйцүүлэн авах боломжоор хангана.

Боловсролын салбарын шинэчлэлийн үндэс болсон цахим шилжилтийн анхны сургуулийн багш нарт хичээл, сургалтын өндөр амжилт хүсье.

ШИНЭ МЭДЭЭ