Дэлхийн банк боловсролын салбарт дэмжиж, хамтарч ажиллана
2022.12.15
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Дэлхийн банк боловсролын салбарт дэмжиж, хамтарч ажиллана

Дэлхийн Банкны Монгол Улсыг хариуцсан захирал Мара Варвиккийг хүлээн авч уулзлаа.

  • Боловсролын салбарын санхүүжилтийг үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоонд шилжүүлэх,
  • Сургууль, цэцэрлэгийн засаглалын менежментийг өөрчлөх,
  • Үндэсний үнэлгээний тогтолцоог бий болгох,
  • Багшийн хөгжил, хөтөлбөрийн тогтолцооны шинэчлэл,
  • Цахим шинэчлэл зэрэг зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд Дэлхийн банк дэмжлэг үзүүлж, хамтарч ажиллах боломжтойг онцлон хэллээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ