СӨБ-ийн контентийг үндэсний цөөнхийн хүүхдүүдэд хүртээмжтэй болгох ажил хийж байна
2022.08.17
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

СӨБ-ийн контентийг үндэсний цөөнхийн хүүхдүүдэд хүртээмжтэй болгох ажил хийж байна

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас санаачлан, НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн дэмжлэгтэйгээр “Интерактив контент бүтээх” төсөл хэрэгжиж байна.

Интерактив хичээлийг үндэсний цөөнхийн хүүхдүүдэд хүртээмжтэй болгох зорилгоор Боловсролын ерөнхий газрын "Тэгш хамруулах боловсролын хэлтэс" казах хэл руу орчуулах, дуу оруулалт хийх ажлын баг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Энэ ажлын хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын 30 интерактив хичээл, бага боловсролын 1, 2 дугаар ангийн 30 интерактив хичээл бэлэн болох юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ