2021.12.01
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Улсын хэмжээнд 567 мянган тонн улаанбуудай хурааж аваад байна

"Томилолтоос ирлээ" нэвтрүүлэг Сэлэнгэ аймгаас дугаараа бэлтгэв. Энэ онд 660 мянган га талбайд тариалалт хийсэн байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ