2021.11.27
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Рапс тариалах үрийн стандартыг гаргах шаардлагатай

Сүүлийн үед манай оронд ихээр тариалах болсон РАПС сорт нь Монгод тохиромжтойг эцэслэх шаардлагатай байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ