2021.11.27
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Тариаланчид, малчдын маргааныг эцэслэн шийдвэрлэх хууль гаргахыг хүслээ

БОХХААБХ-ны ажлын хэсгийн гишүүд газар тариалангийн бүс нутагт ажиллав. 

ШИНЭ МЭДЭЭ