2021.11.29
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Сурах бичигт дүн шинжилгээ хийсэн тайланг БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгаланд өглөө

45 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг 6 сарын турш 174 сурах бичигт дүн шинжилгээ хийлээ. Агуулга, арга зүй, найруулга, зөв бичгийн дүрэм, логик холбоо, дизайн зэргийг онцгойлон судалсан байна. Дараагийн шатанд тайлангийн хүрээнд сурах бичгийг журмыг шинэчлэх, сургууль бүрд дүгнэлтийг хүргэх чиглэлээр ажиллахаар болов.

ШИНЭ МЭДЭЭ