2021.03.19
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Миссуригийн их сургуульд Монгол оюутнууд хөнгөлөлттэй үнээр сурна

Америкийн Нэгдсэн Улсын Кансас хотын Миссуригийн их сургуулийн гадаад оюутны нэг жилийн дундаж төлбөр 24.000 ам.доллар 4 жилийн хугацаанд 96.000 ам. доллар байдаг бол энэ гэрээний хүрээнд Монгол оюутнууд жилд 9900 ам доллар буюу 4 жилийн хугацаанд 39.600 ам доллараар суралцах эрх нээгдэж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ