http 6
Дэлхийн банк боловсролын хоцрогдлыг арилгахад дэмжиж ажиллана гэв
2021.03.01
Гадаад харилцаа

Дэлхийн банк боловсролын хоцрогдлыг арилгахад дэмжиж ажиллана гэв

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгалан өчигдөр Дэлхийн банкны Монгол Улсыг хариуцсан менежер Андрей Михневийг хүлээн авч уулзлаа.

Уулзалтын үеэр Дэлхийн банкнаас боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар санал солилцлоо.

Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банкны хооронд байгуулсан Санхүүжилтийн хэлэлцээр, төслийн баримт бичгийн дагуу “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийг хамтран хэрэгжүүлж байна.

Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банкны хооронд байгуулсан Санхүүжилтийн хэлэлцээр, төслийн баримт бичгийн дагуу “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийг хамтран хэрэгжүүлж байна.

Төслийн хүрээнд сургалтын үр өгөөжийг сайжруулах, бага ангийн багшийн мэргэжлийн ур чадварыг багш бэлтгэх шатанд болон ажлын байранд нь ахиулах, сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, цар тахлын үед иргэдийн амьжиргааг хамгаалах, “Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж” хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр анхаарч ажилласан. Үр дүнд 656 ерөнхий боловсролын сургууль, 320 мянган бага ангийн сурагч, 10.800 бага ангийн багш нар хамрагдаад байна.

Цар тахлаас үүдэлтэй хичээл, сургалтын үйл ажиллагаа цахимд шилжиж, сурагчдын хоцрогдол үүссэн. Цаашид хоцрогдлыг арилгах төсөлд хамтран ажиллах хүсэлтээ илэрхийллээ. 

Уулзалтын үеэр Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгалан Монгол Улс Олон улсын суралцагчдын үнэлгээний хөтөлбөр буюу /PISA/ үнэлгээний системд 2022 онд анх удаа оролцож байгаатай холбогдуулан, цаашид суралцагчдын сургалтын үнэлгээнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх тогтолцоог бий болгоход дэмжлэг хүссэн юм. Мөн COVID-19 цар тахлын халдварт өвчний шууд болон шууд бус үр дагавар боловсролыг нээлттэй, ухаалаг цахим болгох нь чухал гэдгийг онцлон дурдсан. Үүнтэй холбогдуулан 2021-2025 онд цахим боловсролын хүрээнд сурагч, багш, байгууллагын цогц үнэлгээг хийх шинэ төсөл, хөтөлбөр боловсруулж хамтран ажиллах саналтай байгаагаа хэллээ.

“Чадварлаг багш” төслийг боловсруулж, багшийн чадавхид анхаарч ажиллах бодлоготой байгаагаа сайд Л.Энх-Амгалан онцлон хэлсэн юм.

Багшийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах, орон даяар багш нарын нэгдсэн үнэлгээ хийж, цогц бодлого, систем боловсруулах чиглэлээр хамтрах саналыг мөн гаргав. Мөн цар тахлаас үүдэлтэй хичээл, сургалтын үйл ажиллагаа цахимд шилжиж, сурагчдын хоцрогдол үүссэн. Цаашид хоцрогдлыг арилгах төсөлд хамтран ажиллах хүсэлтээ илэрхийллээ. Дэлхийн банкны Монгол Улсыг хариуцсан менежер Андрей Михнев боловсролын салбарт хэрэгжүүлж буй төслөөс гадна, боловсролын хоцрогдлыг арилгах хөтөлбөрөөс санхүүжилт харамлахгүй гэдгээ онцлон хэллээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ