2020.10.21
Эдийн засаг, Худалдаа

Орон нутгуудад төсвийн тэгш хуваарилалт хэрэгтэй байна

Монгол Улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг УИХ-аар хийгдэж байна. Орон нутгуудад хийгдэх ажил, бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалт, хуваарилагдаж байгаа төсөв харилцан өөр бөгөөд энэ нь тэгш бус байдлыг үүсгэж байна гэж зарим гишүүд үзэж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ