МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

”Мөрөн" нисэх буудлыг ОЛОН УЛСЫН 4C зэрэглэл бүхий зорчигч үйлчилгээний ЦОГЦОЛБОР болгоно
2020.06.20
Орон нутгийн хөгжил

”Мөрөн" нисэх буудлыг ОЛОН УЛСЫН 4C зэрэглэл бүхий зорчигч үйлчилгээний ЦОГЦОЛБОР болгоно

undefined

ШИНЭ МЭДЭЭ