МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Намтар

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн
2 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн
3 Юнител групп Захирлуудын зөвлөлийн дарга
4 MCS электроникс ХХК Захирлуудын зөвлөлийн дарга
5 MCS групп Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч
6 Ил товчоо сонин Нарийн бичгийн дарга
7 МОНЦАМЭ агентлаг Нарийн бичгийн дарга

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Хангдоны их сургууль БНСУ
2 Дакотогын их сургууль АНУ
3 Санктпетербургын их сургууль Санктпетербург
4 2-р дунд сургууль Мөрөн хот

Шагнал

Шагналын нэр
1 Алтангадас одон