МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Олон төрлийн /орлогод нийцсэн, түрээсийн, ногоон/ орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлж ИНЖЕНЕРИЙН ХАНГАМЖТАЙ ОРОН СУУЦААР хангана.
2020.06.18
Орон нутгийн хөгжил

Олон төрлийн /орлогод нийцсэн, түрээсийн, ногоон/ орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлж ИНЖЕНЕРИЙН ХАНГАМЖТАЙ ОРОН СУУЦААР хангана.

ӨНӨӨДРӨӨС САЙХАН МАРГААШИЙН ТӨЛӨӨ

Олон төрлийн /орлогод нийцсэн, түрээсийн, ногоон/ орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлж ИНЖЕНЕРИЙН ХАНГАМЖТАЙ ОРОН СУУЦААР хангана.

ХҮЧ НЭГ ХӨВСГӨЛЧҮҮДТЭЙГЭЭ ХҮЧЭЭ НЭГТГЭЕ

undefined

ШИНЭ МЭДЭЭ