Иргэдэд эд материал, мөнгөн урамшуулал тараахыг хуулиар хориглох нь зөв
2022.01.31

Иргэдэд эд материал, мөнгөн урамшуулал тараахыг хуулиар хориглох нь зөв

УИХ-ын гишүүн Ц.Мөнхцэцэг иргэдэд эд материал, мөнгөн урамшуулал тараах нь улс төрд мөнгөний нөлөөг ашиглаж, тэгш бус өрсөлдөөн бий болгож буй авлигын шинжтэй үйлдэл учраас хуулиар хориглох нь зөв гэсэн байр суурийг илэрхийллээ.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn