МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.11.02
Барилга, Хот байгуулалт

Барилга бариад төрд шахаж, төсвөө өрөнд оруулдаг тогтолцоог бүрэн хална

ШИНЭ МЭДЭЭ