МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.11.02
Эдийн засаг, Худалдаа

Концессын хуулийг хүчингүй болгоно

ШИНЭ МЭДЭЭ