МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2019.11.18
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Хөвсгөл аймгийн Улаан-Үүд суманд шинэ дотуур байр ашиглалтанд орлоо

УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатар: Улаан-Үүд суманд 320 хүүхдийн багтаамжтай сургууль баригдаж байна. Мөн 150 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг ашиглалтанд орохоор улсын төсөвт оуулсан.

ШИНЭ МЭДЭЭ