http 41

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатар тойргийнхоо бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцлаа
2019.09.16
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатар тойргийнхоо бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцлаа

УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатар өөрийн сонгогдсон тойрог болох Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 10-14-р багт Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудын явцтай танилцлаа.

Азийн хөгжлийн банкны 9,1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр Мөрөн сумын 13-р багт баригдаж байгаа цэвэрлэх байгууламжийн ажлын явц 40 хувьтай байгаа бөгөөд график, төлөвлөгөөний дагуу цаг хугацаандаа хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна.

Мөн Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж байгаа 150 хүүхдийн цэцэрлэг энэ ондоо багтаж ашиглалтанд орох юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ