2022.08.22

Сургалтын хөтөлбөр, чанар, стандартыг хангаагүй 21 их, дээд сургуулийн үйл ажиллагааг зогсоолоо

Засгийн газрын тогтоол, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын тушаалаар 13 сургуулийн сургалтын үйл ажиллагааг зогсоож, 8 сургуулийг бусад сургуулийн харьяанд шилжүүлж нэгтгэлээ