МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.11.21
Орон нутгийн хөгжил

"Шинэ хөдөө" төсөл

Шинэ хөдөө төсөл бол иргэдийн амьжиргааг дэмжих, ажилтай орлоготой болгох, ХАА-н үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар ажлын байр бий болгох, малын чанарыг сайжруулах, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, цөм сүрэг бүрдүүлэх, эрчимжсэн аж ахуйн техник технологийн шинэчлэлийг үе шаттай хэрэгжүүлж, бүтээмж үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилготой төсөл юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ