МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.10.11
Уул уурхай, Ашигт малтмал

Ц.Идэрбат: Уул уурхайн компаниудын хандив, тусламжийг орон нутгийн санд төвлөрүүлнэ

ШИНЭ МЭДЭЭ