МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.06.20
Орон нутгийн хөгжил

Дэд бүтцээ хөгжүүлэхэд анхаарч байна

ХЭРЛЭН СУМЫН НЭГ, ХОЁРДУГААР БАГИЙГ ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОХ АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ.

ШИНЭ МЭДЭЭ