МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.05.19
Барилга, Хот байгуулалт

Хэнтий болон Сүхбаатар аймагт дулааны станц байгуулна

ШИНЭ МЭДЭЭ