http 41

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Хөвсгөл аймагт "Шинэ хөдөө төсөл" амжилттай хэрэгжиж байна
2022.05.09
Орон нутгийн хөгжил

Хөвсгөл аймагт "Шинэ хөдөө төсөл" амжилттай хэрэгжиж байна

Хөвсгөл аймагт хэрэгжиж байгаа “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” аймгийн нэрлэсэн жил, “Шинэ хөдөө” төсөл, "Өрхийн тариалан -2022" хөдөлгөөн зэрэг арга хэмжээний хүрээнд арьс, шир боловсруулах тоног төхөөрөмжийг гардуулан өглөө.

Цагаа-Үүр, Бүрэнтогтох, Хатгал, Шинэ-Идэр сумдын иргэдэд, өрхийн хүлэмжийн ахуйг хөгжүүлэх зорилгоор 4х8 хэмжээтэй 50 ширхэг, 8x20 хэмжээтэй 50 ширхэг хүлэмжүүдийг хөнгөлттэй нөхцлөөр олгох батламжуудийг захиалсан иргэдийн төлөөлөлд УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатар, аймгийн ХОХБТ-ийн хэлтсийн дарга Б.Оюунтуяа, ХХААГ-ын дарга Я.Эрхэмбаяр, Хөдөөгийн шийдэл ОНӨ ХХК-ны захирал С.Энхбат нар гардуулан өглөө.

ШИНЭ МЭДЭЭ