МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.09.07
Улстөр

Зөвшөөрлийн тухай нэгтгэсэн хуулийг УИХ-ын намрын чуулганаар хэлэлцэнэ

УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг: 

Зөвшөөрлийн хуультай холбогдуулан хяналтын зөвлөл гэж бий болно.

ШИНЭ МЭДЭЭ