http 71
2021.05.20
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

2040 он гэхэд Монголд ажиллах хүчний нөөц багасна

Жил бүр 500 орчим тэрбум төгрөгний алдагдалтай гарч байгаа тэтгэврийн даатгалын сан2040 онд шатах хэмжээнд байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ