Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Албан татвар төлөгчид нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцаан олголт)
Өргөн барьсан: 2016-05-31
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барив

Байр суурь

Бусад