Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Олон Улсын гэрээ хэлэлцээр (Монгол Улс, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын Зээлийн хэлэлцээр (КОВИД-19-ийн эсрэг вакцинжуулалтын арга хэмжээ төсөл)-ийн төсөл, Зөвшилцөх)
Өргөн барьсан: 2021-06-24
21.0 сая ам.долларын зээлийн хэлэлцээрийг байгуулна

Байр суурь

Бусад