2022.08.10

НҮБ-ын тэргүүн Ерөнхийлөгчийн санаачилсан "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөнд нэгдлээ