2022.06.28

Эмэгтэйчүүд барьцаа хөрөнгөгүй, хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдаж чадахгүй байгаагаа илэрхийллээ