2022.05.21

Говь-Алтай аймгийн багш, ажилтнуудтай уулзалт хийлээ

 Уулзалтаар боловсролын шинэчлэлийн бодлого, яамнаас хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа, төсөв, хөрөнгө оруулалт, боловсролын байгууллагын санхүүжилтийн шинэчлэлийн талаар ярилцлаа.

Тэрээр хэлэхдээ: Аймаг, суманд улстөр, нам дагаж байж захирал эрхлэгч болдог биш салбартаа тогтвортой ажилласан нь, хамт олондоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн нь, мэдлэг, туршлагатай нь захирал эрхлэгч болдог тогтолцоог хуулиар зохицуулна.

Цаашид сургуулийн хэв шинжийг өөрчлөх цаг болсон. Зарим суманд 12-р ангийн 10 гаран хүүхэдтэй сургууль байна. Түвшин хоорондын уялдаатай төрөлжсөн сургууль байгуулахгүй бол их дээд сургуульд элсэн суралцахад нь дэмждэг хөтөлбөрийн шинэчлэл зайлшгүй хэрэгтэй гэлээ.