2022.05.17

Тэтгэврийн зөрүү болон эмийн чанарт анхаарах шаардлага байгааг иргэд хэлж байна

Тэтгэврийн зөрүү болон эмийн чанарт анхаарах шаардлага байгааг иргэд хэлж байна.