2021.09.21

Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага хараат бусаар ажиллаж чадахгүй байна

Намрын чуулганаар Боловсролын багц хуулийг хэлэлцэхээр бэлдэж байна.  Үүнтэй холбогдуулан дээд боловсролын асуудлаар хэлэлцүүлэг боллоо.