2021.09.02

Далд уурхайн бүтээн байгуулалтын ажил хоёр жилийн хугацаагаар хойшилсон

УИХ-ын гишүүн С.Ганбаатар:

Оюутолгойн ажлын хэсэг идэвхитэй ажиллаж байна. Монгол Улсын засгийн газар маш сайн анхаарч ажиллаж байгаа. Өмнөх засгийн газрууд хэзээ ч  Монгол Улсын иргэдийн төлөө, уул уурхай, баялагийн төлөө ингэж ажиллаж байгаагүй.