2021.04.13

Цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан теле хичээлийн тоог цөөлжээ

БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгалан: 

Сурагчдын долоо хоногийн амралт болоод өнгөрлөө. Үүнтэй уялдуулан судалгаа хийсэн. Теле хичээл орж эхэлснээс багш, сурагч, эцэг эхэд ачаалал үүсэж эхэлсэн байна. Ийм нөхцөл байдлаас шалтгаалан теле хичээлээ цөөлж байгаа.