Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл батлагдлаа
2017.06.09

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл батлагдлаа

Засгийн газраас энэ оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Шүүхийн шийдвэргүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаархи Хууль зүйн байнгын хорооны танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Нямбаатар хийсэн юм.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг энэ оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хийж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр шилжүүлсэн. Хууль зүйн байнгын хороо энэ сарын 06, 08-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж, төслийн агуулга, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж төсөлд тусгасан бөгөөд нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхийн дэмжпэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хувилбарын төслийг бэлтгэжээ.

Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн О.Баасанхүү, Ц.Даваасүрэн, Д.Сарангэрэл, Ж.Энхбаяр, Я.Содбаатар, Г.Занданшатар нар асуулт асууж тодруулан Байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй зарим саналын томьёоллын талаар байр сууриа илэрхийлсэн юм. Байнгын хороо хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэх явцад зарчмын зөрүүтэй 21 саналын томьёолол гаргасны дагуу санал хураалт явуулж шийдвэрлэв. Тухайлбал, төслийн 59 дүгээр зүйлийг “59 дүгээр зүйл.Гадаадад зорчих, цагаачлах эрхийг түдгэлзүүлэхийг хориглох, “59.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төлбөр төлөгчийн гадаадад зорчих, цагаачлах эрхийг түдгэлзүүлэхийг хориглоно” гэж, 144 дүгээр зүйлийн 144.1 дэх хэсгийг “3өрчлийн тухай хуульд заасны дагуу шүүхийн шийдвэрээр оногдуулсан баривчлах шийтгэлийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага гүйцэтгэнэ” гэж тус тус өөрчлөн найруулах,  төслийн 190 дүгээр зүйлд “Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх тухай шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх, түүнд хяналт тавих журмыг хууль зүйн болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална” гэсэн агуулгатай 190.10 дахь хэсэг нэмэхээр тогтов. Харин төслийн 278 дугаар зүйлийн 278.1 дэх хэсгийг “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын даргад цэргийн дээд цол олгож болно” гэж өөрчлөн найруулах саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхи нь дэмжсэнгүй.

Ингээд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг бүхэлд нь батлах санал хураалт явуулахад чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 63 хувь нь дэмжлээ. Мөн уг хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг эцэслэн баталснаар чуулганы үдээс өмнөх нэгдсэн хуралдаан завсарлалаа