Мэдээ

Байр суурь

Видео

Л.Энх-Амгалан: Ирэх оны төсөв дээр ямар нэгэн төрлийн татвар нэмээгүй

Монгол улсын 2014 оны төсөв дээр цалин тэтгэврийг нэмэхэд Засгийн газрын тэргүүний мэдэгдсэнээр 200 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэр суулгасан.
Хоёр хоногийн өмнө Засгийн газар, Үйлдвэрчний эвлэл гурван талт хэлэлцээр хийгээд 200 тэрбумыг 235 тэрбум төгрөг болголоо.
Одоо шаардлагатай 300 тэрбумын эх үүсвэрийг гаргахын тулд нэгдүгээрт урсгал зардлаа танах хэрэгтэй.
Хоёрдугаар эх үүсвэр бол онц шаардлагагүй хөрөнгө оруулалтаа танаснаар 50 гаруй тэрбум төгрөгийн эх үүсвэр гаргах боломжтой.