Ажил

Хаана Албан тушаал
1 ABN Amro bank Эрсдэлийн дэд захирал
2 JSC Kazcommerts bank Гүйцэтгэх захирлын тэргүүн дэд орлогч
3 Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл Ерөнхий захирал
4 Хас банк Ерөнхий захирал
5 Монгол Улсын Хөгжлийн банк Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
6 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Монгол-Оросын хамтарсан 3 дугаар дунд сургууль Монгол бүрэн дунд боловсрол
2 Европын их сургууль Брюссель Бакалавр
3 Харвардын Бизнесийн их сургууль АНУ Магистр

Шагнал

Шагналын нэр
1 Банк, санхүүгийн тэргүүн ажилтан