Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 10 жилийн 2 дугаар дунд сургууль Улаанбаатар хот
2 Батлан хамгаалахын их сургууль Монгол
3 өрийн захиргаа, удирдлагын хөгжлийн институт Монгол
4 Монгол улсын Их Сургууль Монгол

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол Улсын Засгийн газар Гишүүн, Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Монгол Улсын сайд
2 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
3 Монгол ардын нам Дарга
4 Монгол Улсын Засгийн газар Монгол Улсын Ерөнхий сайд
5 Монгол Улсын Засгийн газар Гишүүн, Монгол Улсын Шадар сайд
6 Монгол Улсын Засгийн газар Гишүүн, Монгол Улсын Шадар сайд
7 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
8 Монгол Ардын Нам Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
9 Монголын Зүүний Хүчний Холбоо Ерөнхийлөгч
10 Монгол Улсын Засгийн газар Гишүүн, Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн Монгол Улсын сайд
11 Монголын Ардын Армийн 152 дугаар анги Улс төрийн орлогч
12 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
13 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
14 МАХН-ын Удирдах зөвлөл УЗ-ийн гишүүн
15 Монголын Ардчилсан Социалист Залуучуудын Холбоо, Ерөнхийлөгч
16 УИХ дахь МАХН-ын бүлгийн ажлын алба Нийгмийн бодлогын зөвлөх
17 Монголын Ардчилсан Социалист Залуучуудын Холбоо Ерөнхийлөгч
18 МАХН-ын Залуучууд хөгжил төв Ерөнхий захирал
19 УИХ дахь МАХН-ын бүлэг Ажлын алба, зөвлөх
20 МАХН-ын Төв Хороо Улс төрийн ажилтан