Нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайлангийн хураангуй
2024.06.25
Улстөр

Нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайлангийн хураангуй

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.4-т “Нэр дэвшигч, нам, эвсэл авсан хандив болон сонгуулийн зардлын зарцуулалтын явцын тайланг санал авах өдрөөс гурав хоногийн өмнө нийтэд ил тод мэдээлж, төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлнэ” хэмээн заасан байдаг.

Энэ дагуу, УИХ-ын сонгуулийн 4-р тойрогт МАН-аас нэр дэвшигч Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалангийн сонгуулийн зардлын тайлангийн хураангуйг танилцуулж байна.

 

ШИНЭ МЭДЭЭ